Motorgrindar

Valhalla motor-vikgrindar

Tuna Stängsel monterar och driftsätter i första hand Halsäng Valhalla, som är 2020- talets Rolls Royse grind. Dessa snabb- vikgrindar rekommenderas när motorgrinden ska öppnas/ stängas efter varje passage eller många gånger per dygn.

Rekommenderas också vid platsbrist, då grindbladen är uppdelade på 4 st grindramar mot slaggrindens 2 st grindramar, vilket tar hälften av platsen vid öppet läge.

Öppning/ stängningshastighet inställningsbar upp till 1 m/s.

Dubbelgrind Vfz stål dag-mått 4-6 m
Dubbelgrind lackerad Aluminium dag-mått 4-12 m
Enkelgrind Vfz stål dag-mått 2-4 m
Enkelgrind lackerad Aluminium dag-mått 2-6 m

Levereras helt komplett fördiga från fabrik i 2 delar inkl. magnetlås, frekvensomvandlare för mjuk start/ stopp, fläkt i apparatskåp mot fukt & frost, all säkerhet, som klämskydd, fingerskydd, skyltar, 2 st nödstopp, fotocell, skyltar samt mottagare och 1 st fjärrkontroll.

Förberedda för all typ av tillbehör, som eget passagesystem, kameraövervakning

Fördelen med Aluminium är mindre vikt = mindre slitage samt samma pris i valfri kulör.

Tuna Stängsel Service gjuter alltid hel-armerad balk mellan grindstolparna enl. fabrikens anvisningar.

motor grindar

Thor- Magni- motorskjutgrindar

Tuna Stängsel monterar och driftsätter i första hand Halsäng Thor- alt Magni- motorskjutgrindar

Öppning/ stängningshastighet inställningsbar upp till 0,5 m/s.

Thor dag-mått 4 m – 12 m (C-profilbalk)
Magni dag-mått 9 – 14 m (C-profilbalk 143 x 136 x 6 mm).

Vid bredd över 10 m rekommenderas Magni med kraftigare balk.
Levereras helt komplett färdiga från fabrik inkl. frekvensomvandlare för mjuk start/ stopp, fläkt i praktiskt högskåp mot fukt & frost, 230V uttag, all säkerhet, som klämskydd, fingerskydd, skyltar, 2 st nödstopp, fotocell, samt mottagare och 1 st fjärrkontroll.

Förberedda för all typ av tillbehör, som eget passagesystem, kameraövervakning

Tuna Stängsel gjuter alltid armerade betongfundament enl. fabrikens anvisningar.

Motor- slaggrindar

Tuna Stängsel monterar och driftsätter främst Halsäng Friggs motor-slaggrindar vid nymontage. Dessa grindar monteras, testkörs inomhus på fabrik och levereras i två delar för snabbt och smidigt montage på plats hos er/ er kund.

Dubbelgrind Vfz stål dag-mått 4-12 m
Enkelgrind Vfz stål dag-mått 3-6 m

Levereras helt komplett färdiga från fabrik i 2 delar inkl. magnetlås, frekvensomvandlare för mjuk start/ stopp, fläkt i apparatskåp mot fukt & frost, all säkerhet, som klämskydd, fingerskydd, skyltar, 2 st nödstopp, fotocell, skyltar samt mottagare och 1 st fjärrkontroll.

Förberedda för all typ av tillbehör, som eget passagesystem, kameraövervakning, trafikljus, brandlarm etc.

Självklart driftsätter vi befintliga manuella slaggrindar om grindstolpar, betongfundament, grindramar är rätt monterade och i rätt dimensioner för att få rätt kvalité till dig som kund. Detta kommer vi ut och undersöker innan offert. Skicka gärna bild på bef. grind till info@tunastangsel.se

Motorgrindar special

Tuna Stängsel kan ta fram det mesta ni önskar inom motorgrindar, så skicka ritning samt beskrivning på det ni önskar om ni inte hittar det ni söker här.

Vi har monterat höga/ breda special motor-grindar på fängelser, ambassader, bollplaner, hamnar, inkl. belysning & företagslogga etc, etc.

Maila oss önskemål på grind samt önskade tillbehör till info@tunastangsel.se, så hjälper vi er.